Slovník

V článcích docela často používám nějaké pojmy, které laické veřejnosti, nemusí být vůbec známy. Proto jsem se je rozhodla sepsat.

~~

Alexithymie = Omezená schopnost poznat a popsat svůj duševní život. Takový člověk na okolí působí velmi flegmaticky až psychopaticky, nerozpoznané negativní pocity se projevují psychosomatickými potížemi a alexithymie působí problémy v mezilidských vztazích. Alexithymik pocity má, ale je vůči nim „slepý“, neumí je poznat pokud se nejedná o extrémy. Objevuje se častěji u autistů.

Autismus/PAS = Jedná se o spektrum všepronikajících vývojových poruch (taková je oficiální definice), které se vyznačují pro neautistické okolí nezvyklým chováním a reakcemi, doslovným chápáním, výraznými rozdíly v komunikaci a sociální oblasti a obvykle i nedostatkem mimiky a řeči těla, což vede k problémy s mezilidskými vztahy. Zahrnuje celou škálu inteligence (tedy od mentální retardace až po genialitu) a funkčnosti (od jedinců celoživotně odkázaných na pomoc jiných až po jedince zcela samostatné). K autismu se pojí mnoho dalších zvláštností a poruch. Autistů je přibližně 1 až 1,5 % v populaci.

Aspergerův syndrom/AS = V ČR AS spadá pod poruchy autistického spektra (tedy je to jeden z druhů autismu). Jako jediný ze všech druhů autismu se vysloveně vylučuje s mentální retardací.

ADHD = Porucha pozornosti a hyperaktivity, v některých případech celoživotní. Vyznačuje se roztěkaností, nepozorností, nadměrnou aktivitou (nebo vnitřní tenzí) a špatnou pracovní pamětí. Člověk s ADHD má potíže v mnoha životních oblastech, pro okolí je líný, hloupý a neschopný, i přes jinak vysoké IQ (ovšem ne každý člověk s ADHD má vysoké IQ).

Cyklothymie = Projevuje se střídáním nálad od dysthymie až po hypománii. Je podobná bipolární afektivní poruše, ale změny nebývají až tak extrémní a cyklothymie bývá spojená s osobnostními rysy daného člověka, dalšími poruchami a negativními vlivy prostředí, spíše než se špatnou biochemií mozku jako je to v případě BAP.

Dysthymie = Vysoce funkční deprese, tedy deprese při které je jedinec ještě schopný fungovat, nepomýšlí na sebevraždu, ale už není schopný cítit pozitivní pocity.

INTJ = Jeden z 16ti MBTI typů. Jinak se mu říká architekt, vědec, analytik. INTJ mají skvělé analytické schopnosti, rádi řeší komplexní problémy, jsou zaměřeni racionálně a mají vysoké IQ. Zároveň ale věří své intuici, která bývá téměř až neomylná. Jsou mentálně rychlí a frustrují je pocity. Tyto charakteristiky z nich dělají přirozené vůdce a nezávislé osoby. Mezi ženami se jedná o nejméně častý typ.

Kannerův autismus = Jinými slovy „dětský autismus“, pojmenován po Leo Kannerovi. Kritéria se v různých zemích liší, obvykle se pojí s mentální retardací (ale ne vždy!).

Meltdown = Zhroucení, které nejčastěji nastává u autistů při náhlé změně plánů a/nebo při smyslovém přehlcení. Obvykle se projevuje agresivitou, ať už k sobě nebo k okolí a bývá emocionálně náročný především pro samotného autistu, rozhodně se nejedná o účelové divadlo.

NT/NTéčka/neurotypici = Neautisté, tedy takzvaně „normální“ lidé.

Stimming = Pohyby těla, které nejsou vědomé a objevují se při úzkosti, stresu, eustresu a radosti. Projevuje se například hopsáním, kroucením prstů, kýváním se, třepáním rukama atd.

Small talk = Bezduché tlachání „o ničem“. Hlavním účelem je zabít čas, předejít trapnému tichu a nebýt příliš osobní. Vysoce inteligentní lidé a autisté mají velké problémy se small talkem.

Savant syndrom = Takzvaný syndrom učence, obvykle vrozený, ale dá se získat i při vážném úrazu hlavy. Nejčastěji se objevuje u autistů a/nebo u lidí s mentální retardací. Vyznačuje se nezvyklými schopnostmi jako fenomenální pamětí, extrémní všímavostí nebo například geniálními matematickými schopnostmi. Nejznámějším Savantem byl Kim Peek, předobraz Rain Mana. Cca každý desátý Savant je zároveň i autista.

Speciální zájmy = Objevují se u autistů a bývají speciální svým tématem a/nebo intenzitou. U autistů se obvykle objevují zájmy speciální, u autistek bývají zájmy spíše běžné, ale výrazně intenzivnější (tedy věnují jim veškerý svůj volný čas), na rozdíl od neurotypických vrstevníků.

Smyslová přecitlivělost = Nejedná se o přecitlivělost v pravém slova smyslu, ale spíše o zvýšené vnímání vjemů okolo sebe, které ostatní lidi například ani nepostřehnou. Nemají ji pouze autisté a často vede k meltdownům a shutdownům.

Synestezie = Jeden smyslový vjem vyvolá další smyslový vjem. Velmi zjednodušeně řečeno synestetik tak „slyší“ barvy, „ochutnává“ slova a „vidí“ zvuky. Druhů synestezie je poměrně hodně a mají ji čtyři procenta obyvatel (autisté opět vedou).

Shutdown = Podobný meltdownu, ale s tím rozdílem, že místo agresivního chování se člověk „vypne“ a není schopen nějakou dobu komunikovat se svým okolím.

Vysoce funkční = Člověk, který je schopen v životě normálně, byť s potížemi, fungovat i přes svůj duševní hendikep. Není tedy zcela odkázán na pomoc dalšího člověka.

Reklamy